Emaitzak

  • Nekazaritza Ekosistemen Osasun Txartelak (TSA) sortzea
  • TSA txartelen erabilera zabaltzea, kudeatzaile, nekazari eta gizarte orokorrari gizakien jarduerak biodibertsitatean (lurzoruaren gainean eta azpian) eta ekosistemen osasunean duten eragina ezagutzea ahalbidetuko dien tresna praktiko eta arrunt gisa.
  • TSA txartelean lurzoruaren eta landaretzaren propietate biologikoak sartzea haien osasun egoeraren adierazle gisa (ohiko parametro fisikokimikoen aurrean).
  • Praktika onen katalogo bat argitaratzea biodibertsitatea zaintzen dituzten nekazaritzako jarduerak bultzatzeko eta bestelakoak desagerrarazteko.
  • NIRS eramankorraren bidez igarpen ekuazioak lortzea.

EMAITZEN ARGITALPENAK

15th International Symposium on Microbial Ecology

LIII Reunión de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos 1

LIII Reunión de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos 2

XXII International Grassland Congress

XVII Meeting of the FAO-CIHEAM 1. Mountain Pastures Network. 1

XVII Meeting of the FAO-CIHEAM 2

IV Congreso Biodiversidad

LII Reunión de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos

 

TÉSIS DE MÁSTER

Impacto del abandono del pastoreo y el abonado fosfórico